Климт

https://otoram90.com/shop/wp-content/uploads/2014/03/89-231_KLIMT_Gustav_-_The_Kiss_120-118_1.jpgПищният декоративен стил на Густав Климт често се свързва с течението в изкуството, наричано ар нуво, което на френски означава „ново изкуство“. Стилът ар нуво се характеризира с много богати живописни орнаменти, предимно цветни спирали и извивки. Ар нуво става водещ стил и в архитек­турата, дизайна на мебели и рекламата.

Leave a Comment