ОПИСАНИЕ НА КАРТИНА

145-393
Ян Вермеер – “Ателието на художника”

Удоволствието от гледането на една картина идва от умелото изпълнение на идеята, качественото предаване на светлината или красотата на цветовете. Но понякога е нужно време, за да се разгадае какъв всъщност е замисълът на твореца. Спуснатата завеса внушава, че гледаме крадешком интимна сцена. Светлината се спуска от горната лява част на картината. Върху завесата Ян Вермеер рисува светлите точки с малки капчици ярко бяло. Празният стол, поставен на преден план, приканва зрителя да бъде свидетел на сцената. Многото прави линии на картината, като гредите на тавана, придават на картината чувство на устойчивост. Голямата карта представя Холандия и Фландрия, защото Вермеер е холандец. Ян Вермеер представя себе си как рисува елементи от костюма на модела. Диагоналните линии на плочките на пода и ръбът на масата насочват погледа към картината. Моделът на художника е облечен като Музата на историята. В гръцката митология всяко изкуство и наука е покровителствано от една от деветте Музи.

Leave a Comment