„Риболов“ – Василий ПЕРОВ (1833-1882)

Артикул №9992
В.Г. Перов – Рыболов

Изобразяването на природата е било средство за създаване на психологически настроения, но Перов се стреми да покаже нейната красота, въздуха, очарованието на селския живот. Василий Григорьевич е бил любител на риболова, и поради това изобразява дори най-малките детайли, които характеризират това хоби. Старецът се вглежда във водата на малко езерце, а на лицето му грейва надежда за по-голяма риба. Той се изправя, опитвайки се да я види. Обсебен от процеса, той вече е в очакване на радостта от улова. Ако се съди по дрехите и полираните ботуши, човека е наемодател или търговец, който е решил да се отпуснете в природата. Друг персонаж в картината – млад мъж, който нанизва стръв. Фигурата му подсказва, че е тук за да изкара малко пари от своя улов .

Leave a Comment