Таитянките

Таитянките и “Parau Api-What News” са от серията платна, които Гоген рисува по време на първия си престой на Таити. Сериозните и величествени таитянки, техните лица и тела до такава степен поразяват въображението на художника със своята необичайна, различна от приетите в Европа канони за красота, че той ги рисува на почти всичките си платна от този период. “Плени ме тази земя и нейните хора - обикновени, непокварени от цивилизацията - казва Пол Гоген за Таити. - За да се създава нещо ново, трябва да се обръщаме към нашите извори, към детството на човечеството. Онази Ева, която аз избирам, е почти животно - затова си остава целомъдрена, дори и съблечена. Всички Венери, изложени в Салона, изглеждат неприлични, отвратително похотливи...” Необикновеното съчетание от розово и жълто, червено, сиво и разнообразни оттенъци на зеленото, ще станат основната палитра на Гоген по време на първия му престой на Таити.
No comments yet.