„Люлката“ – Берта Моризо

115-303

Берта Моризо - "Люлката"

Редиците на импресионистите включват няколко жени с велики умения. Берта Моризо (1841-1895), член на групата от създаването и, черпи вдъхновение от живота който тя познава а именно, този на средната класа във Франция, изобразявайки го с необикновена симпатия. Ранните картини на Моризо, акцентиращи върху майка и и сестра и Едма, са директно повлияни от Мане, за чийто брат тя се омъжва по-късно. Фигурите в картините и обикновено са зачетени в книга или потънали в мисли, но винаги остават в собствения си свят. В зрялото и творчество, човешките отношения са истинската тема на нейните платна. Картината „Люлката“ , изобразява Едма, която нежно гледа към своята дъщеря, Бланш. Макар и спящо, детето е единствения обект на интерес от страна на майката. Спокойният рисунък на Моризо излъчва елемент на нежност, освободена от сантименталността, която често повлиява жанровата живопис от този период.
No comments yet.