„Двоен портрет от Мари-Гийемин Бенуа“

359-946
Мари-Гийемин Бенуа – Мадам Филипи Де Ричмънт и нейният син Юджийн

Портрета е преработван, тъй като първоначално са били изобразени мадам Филипи и първородната дъщеря на семейство Де Ричмънт – Камий, която малко след това умира при тежък инцидент. Детето на портрета е заменено с образа на брат и Юджийн. Въпреки това, русите къдрици и розовия цвят на кожата не говорят за определен пол. Този двоен портрет отначало е приписан на художника Жак-Луи Давид, заради техниката която е използвана. Но яркия цвят на плата поставен на стола е противоречив. След проучване на живописта на Давид, може решително да се заяви, че мадам Филипи Де Ричмънт и нейният син Юджийн не са рисувани от Жак-Луи Давид, а от старателен негов ученик. Художествените критици я определят като творба на Мари-Гийемин Бенуа.

Leave a Comment