Гибелта на „Темерер“

484-1304
Уилям Търнър – Гибелта на „Темерер“

Темерер бил известен военен кораб, участвал в победоносни битки. На картината влекач тегли на буксир стария „Темерер“, за да бъде претопен. Търнър наблюдавал тази сцена внимателно, но когато започнал да я рисува, променил някои детайли и и придал по-голяма драматичност. „Темерер“ отдавна е загубил мачтите си, но Джоузеф Търнър ги рисува, за да подчертае контраста между извисяващия се грациозен военен кораб и ниския, тумбест, бълващ дим влекач, който го води към смъртта. Към всичко това Търнър добавя и пламтящото зарево на залеза, за да придаде на картината чувство за обрeчeност.
Търнър рисува Гибелта на „Темерер“ през 1839г. Използва маслени бои върху платно с размери 91×122 см. Критиците го обсипват с похвали след завършването на картината. Търнър говори за нея като за своя „любима“ и отказва да я продаде.

Leave a Comment