„Хубавата Анжела” 1889г. – Пол Гоген

367-969
Пол Гоген –
„Хубавата Анжела”

Изобразителният маниер на Гоген през 1889г. става толкова необичаен и авангарден, че много от съвременниците му посрещат този портрет на нож, а самият модел Мари-Анжелик Сартр, отказва да го приеме. Портретът е продаден едва две години по-късно на търг на картини в хотел „Друо” преди Гоген да замине за Таити. Картината e купена от Дега – голям ценител на Гоген.
В този портрет, по онова време смятан от художника за най-добрата му картина, Гоген още повече се отдалечава от описателния реализъм, господстващ в европейското изкуство от епохата на Ренесанса.
Гоген е вдъхновен от японските картини. Кръгът, с който жената е отделена от украсения с цветя фон, е заимстван от Хирошиге и Хокусай.
„По някакъв начин жената наподобява млада крава – пише за този портрет Ван Гог, – но в нея има толкова свежест и простота, че е много приятна за гледане…. “
Не е чудно, че портретът не допада на Мари-Анжелик Сартр, която минава за най-красивата жена в Порт-Авен и която се е надявала на съвсем друг резултат!

Leave a Comment