„Портрет на доктор Гаше“ – Ван Гог

395-1075
Ван Гог – „Портрет на доктор Гаше“

Винсент пристига в Овер-сюр-Оаз на 20 май 1890 година. Там го чака доктор Гаше, който се наема да му осигури медицински грижи. Той приема много сърдечно Ван Гог, но художникът – както посочва в написаното същия ден писмо до брат си – запазва известна сдържаност: “Видях доктор Гаше, който ми направи впечатление на ексцентрик. Неговият лекарски опит му помага да поддържа душевно равновесие и да се бори с нервната болест, от каквато, убеден съм, страда в не по-малка степен от мен.”
В свободните си минути доктор Гаше сам рисува платна и графики, освен това колекционира и произведения на изкуството. Между другото притежава “един много добър Писаро” и “два красиви букета на Сезан”. Няколко дни по-късно мнението на Ван Гог за доктора се подобрява: “Изглежда ми много умен човек и вярвам, че в края на краищата ще станем приятели”. За да се отблагодари за угощенията, на които Гаше постоянно кани Ван Гог, Винсент увековечава хазяина си на платното. Той пише на брат си: “Наскоро нарисувах портрета на доктор Гаше с печален израз на лицето – толкова характерен за нашето време…” Така се раждат два портрета на доктор Гаше.

Leave a Comment